Monthly Archives - October 2016

Tác dụng của đèn xông tinh dầu và cách sử dụng

Tác dụng của đèn xông tinh dầu và cách sử dụng đèn hiệu quả

Tác dụng của đèn xông tinh dầu và cách sử dụng đèn hiệu quả và an toàn. – Thời tiết chuyển lạnh là lúc đèn xông tinh dầu phát huy hiểu quả về công năng của nó. Đèn xông tinh dầu gồm có 3 loại cơ bản: Đèn xông hương gốm sứ bát tràng, đèn xông thủy tinh, đèn xông bằng gỗ. Đèn xông tinh dầu gốm sứ bát tràng được vẽ thủ công và được sản xuất tại làng [...]

Hướng dẫn sử dụng tinh dầu oải hương

Cách sử dụng tinh dầu hoa oải hương trong phòng

Trong suốt lịch sử Con người ta đã  biết dùng hoa oải hương và tinh dầu của nó để giảm bớt các bệnh về tinh thần, tình cảm và thể chất. Dưới đây là một số gợi ý mà sẽ chỉ cho bạn những cách khác nhau bằng cách sử dụng tinh dầu hoa oải hương. 1 – Sử dụng hoa oải hương để chữa bệnh đau đầu . Hầu hết đau đầu là do căng thẳng, khi các cơ bắp [...]