Monthly Archives - May 2017

Lý do gì tiếp thị mùi thơm lại hữu hiệu?

Trong thế giới tiếp thị, các công ty chủ yếu ứng dụng mọi giải pháp marketing mà các doanh nghiệp có thể nghĩ ra, từ tầm nhìn đến âm thanh để liên lạc, tư vấn quý khách sử dụng sản phẩm của cửa hàng minhg hoặc tạo ra một hình ảnh nhãn hiệu tốt. Một trong các cách tiếp thị chưa được ứng dụng phổ biến là tiếp thị mùi hương. Hiện nay các nhà bán lẻ trên toàn [...]